Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Eco Assist zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en uitvoering van werkzaamheden en levering van diensten en adviezen.

Download hier onze algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden Eco Assist

Privacy verklaring (AVG)

Eco Assist, vertegenwoordigd door, Benjamin Backx (directeur), kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Eco Assist. In dit privacy statement leggen wij uit wanneer en waarom we bepaalde gegevens van u bewaren. Zo weet u precies waarom het bewaren van uw gegevens soms handig is, voor ons en voor uzelf.

Uw persoonsgegevens

Maakt u gebruik van de diensten van Eco Assist, bezoekt u onze website of stuurt u ons een e-mail of poststuk, dan kunnen wij de volgende contactgegevens van u verwerken:

  • Uw bedrijfsnaam

  • Uw voor- en achternaam

  • Uw telefoonnummer

  • Uw e-mailadres

  • Uw IP-adres (alleen bij uw bezoek aan onze website)

Waarom Eco Assist uw gegevens verwerkt

Eco Assist bewaart uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen, omdat u Eco Assist een opdracht tot een advies of onderzoek heeft gegeven of omdat u zelf een verzoek tot contact heeft gedaan via telefoon, e-mail of per post.

Hoe lang bewaart Eco Assist uw gegevens?

Eco Assist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of, indien van toepassing, als er een juridische bewaarplicht op geldt. Uw persoonsgegevens kunnen alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Gegevens na een advies- of onderzoeksopdracht blijven bewaard.

Uw gegevens aan derden

Eco Assist behandelt uw gegevens met zorg. Wij verstrekken deze alléén aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van uw opdracht aan ons, of wanneer dit moet volgens de wet.

Waarom houden wij gegevens van uw bezoek aan onze website bij

Op de website www.ecoassist.nl maken wij geen gebruik van Cookies. Op de website www.ecoassist.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens gebruiken we om het bezoek- en klikgedrag op onze website te analyseren. Op die manier kunnen we onze website nog gebruiksvriendelijker maken. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Eco Assist om bij te houden hoe www.ecoassist.nl wordt gebruikt. De informatie die dit oplevert, wordt samen met uw IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders te kunnen informeren over de effectiviteit van hun campagnes. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Eco Assist heeft hier geen invloed op. Eco Assist geeft Google geen toestemming om Analytics-informatie die www.ecoassist.nl oplevert, te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen op verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@ecoassist.nl Wij reageren dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligde website via SSL Certificaat

Eco Assist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Eco Assist maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via info@ecoassist.nl. Overige contactgegevens zijn te vinden op onze website.