Ecoduct Heidenatuurpark

Eco Assist heeft samen met aannemer Ploegam ecoduct Heidenatuurpark gerealiseerd in opdracht van provincie Limburg. Het ecoduct is gelegen in de gemeente Landgraaf tussen de Brunssummerheide en Teverenerheide. Op de Brunssummerheide en Teverenerheide leven bedreigde plant- en diersoorten. Daarom zijn deze gebieden aangewezen als Natura 2000-gebieden welke extra beschermd zijn om de hier levende bijzondere planten- en diersoorten te herstellen en in stand te houden. Het ecoduct vormt een belangrijke nieuwe schakel in de verbinding van het grensoverschrijdende project Heidenatuurpark dat maar liefst 2100 hectare aaneengesloten natuur omvat. Als onderdeel van het project is ook ingegrepen in het gebied Brandenberg om deze geschikter te maken voor herpetofauna (reptielen en amfibieƫn). De dichte bossen zijn open gekapt en de voedselrijke bovengrond is verwijderd. Hierdoor ontstaat een heidevegetatie met zonnige plekken. Op deze wijze is er een ecologische verbinding ontstaan tussen het bestaande ecoduct Feldbiss (over de buitenring) en het nieuwe ecoduct.

Betrokkenheid Eco Assist

Eco Assist heeft de ecologische begeleiding van het project verzorgd namens aannemer Ploegam. Deze was gericht op het vrijmaken van het gebied van algemene en beschermde soorten door de vegetatie te verwijderen en een herpetofaunascherm te plaatsen rondom het bouwterrein. Vervolgens zijn de aanwezige amfibieƫn weggevangen. Reptielen zijn ook gezocht maar niet aangetroffen. Vervolgens is de aanleg begeleid door toe te zien op de juiste werkwijze en te controleren op beschermde soorten.

.

Terug naar overzicht
Eco Assist