Eco Assist is een ecologisch adviesbureau gericht op het uitvoeren van doelgericht natuuronderzoek en het geven van praktische adviezen op het gebied van ecologie en natuurwetgeving.

Wij werken voor overheden, bedrijven, natuurorganisaties en particulieren.

06 15 114 537
Eco Assist