Noordelijk Havenhoofd Scheveningen

Het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen wordt herontwikkeld. Er zal ruimte zijn voor nieuwe werkgelegenheid, nieuwe bedrijvigheid en ook nieuwe horeca en recreatie in het gebied. Hierdoor zal het Noordelijk Havenhoofd straks een aantrekkelijk anker zijn voor de visindustrie en de recreatie op de Boulevard. De plannen worden gefaseerd uitgevoerd. Onderdeel van de plannen is de bouw van een parkeergarage onder het huidige duin. Het duin moet afgegraven worden om de bouw van de parkeergarage mogelijk te maken. Na de bouw van de parkeergarage wordt het duin grotendeels terug geplaatst. Bij de gemeente Den Haag was bekend dat op het duin hagedissen voorkwamen, zowel de inheemse zandhagedis als de oostelijke smaragdhagedis. Het vermoeden was dat er ook dieren waren waargenomen welke voorgekomen waren uit een kruising van beide soorten. Eco Assist is door VolkerWessels Vastgoed ingeschakeld om dit te onderzoeken en het project in goede banen te leiden met betrekking tot de Wet natuurbescherming.

Betrokkenheid Eco Assist

Om te onderzoeken of er sprake was van kruising tussen de inheemse zandhagedis en de westelijke smaragdhagedis die in het gebied voor bleken te komen heeft Eco Assist een nader onderzoek uitgevoerd. Doelstelling was daarnaast om inzicht te krijgen in de omvang van de aanwezige populaties en om vast te stellen of er voortplanting van beide soorten plaatsvind in het gebied. Ook is getracht te achterhalen wat de herkomst van de smaragdhagedissen in het gebied is.

Uit het onderzoek bleek dat binnen het plangebied zowel inheemse zandhagedissen als westelijke smaragdhagedissen aanwezig waren. De dieren die door anderen als kruisingen tussen beiden gezien zijn bleken de vrouwtjes van de oostelijke smaragdhagedis te zijn, welke een zeer afwijkend kleurpatroon hebben van de de gestippelde mannetjes. Omdat in het gebied ook zeer jonge smaragdhagedissen gevangen werden is het aannemelijk dat er ook succesvolle voortplanting heeft plaatsgevonden.

Doordat smaragdhagedissen groter worden en al bij veel lagere temperaturen actief bleken te zijn kunnen deze de inheemse zandhagedis verdringen. Mogelijk treedt predatie van jonge zandhagedissen op. De sterke toename van vegetatiedichtheid op het duin heeft daarnaast een negatief effect op de zandhagedissen en tegelijk positief op de smaragdhagedis. Bij de herinrichting van het gebied gaat het leefgebied van de hagedissen verloren. Het gebied is te klein en ligt te geïsoleerd om een populatie zandhagedissen op termijn duurzaam in stand te kunnen houden. Daarom is ervoor gekozen een ongeschikt gedeelte van het natuurgebied Westduinpark geschikt te maken voor de zandhagedis. Dat is gedaan door in ongeschikte delen invasieve exoten (met name rimpelroos) te bestrijden. Vervolgens zijn alle hagedissen uit het plangebied gevangen en overgeplaatst naar het natuurgebied. De smaragdhagedissen horen niet thuis in onze natuur en kunnen mogelijk inheemse planten en dieren schade toebrengen. Daarom zijn die dieren niet opnieuw losgelaten maar ondergebracht in een opvang waar zij goed verzorgd worden.

Terug naar overzicht
Eco Assist